• Izjava o skladnosti poslovanja Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

    Izjava o skladnosti poslovanja Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679)
     

  • Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

    Splošna uredba o varovanju podatkov nalaga upravljalcem in obdelovalcem osebnih podatkov imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Univerza v Ljubljani je v ta namen imenovala Klemna Kraigherja Mišiča, e-pošta: dpo@uni-lj.si.
     

  • Katalog evidenc osebnih podatkov

    Katalog evidenc osebnih podatkov, ki se vodijo na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

        Katalog evidenc osebnih podatkov
     

  • Postopek uveljavljanja pravic posameznikov

    Posamezniki, katerih osebni podatki se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov, imajo v okviru Splošne uredbe o varstvu podatkov zagotovljene nekatere pravice. Pravice posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo v sklopu izvajanja dejavnosti Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kot izhajajo iz veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov, so sledeče:

    • preverjanje kateri podatki se obdelujejo,

    • pravica dostopa do vseh osebnih podatkov posameznika, ki zaproša za dostop,

    • popravljanje obdelovanih osebnih podatkov,

    • brisanje tistih osebnih podatkov katere Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani obdeluje na podlagi danega soglasja posameznika,

    • prenos in nasprotovanje uporabi podatkov v primerih, ko je potrebno soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov ter zahteva za omejitev take uporabe osebnih podatkov.


    Za uveljavljanje teh pravic zadostuje podaja jasne zahteve preko e-poštnega sporočila na e-poštni naslov: dpo@uni-lj.si

    Posameznik ne more zahtevati uveljavljanja pravice do brisanja osebnih podatkov, nasprotovanja uporabi podatkov oz. omejitve take uporabe osebnih podatkov v primeru zakonsko predpisane in predvidene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja javne službe Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.