• Vpis v višje letnike, ponavljanje in prošnje
Obvestila referata

Vpis v višje letnike v študijskem letu 2020/2021 za vse stopnje poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: studij.fri.uni-lj.si.


Vpisni list lahko izpolnite predvidoma od 20. 8. 2020 dalje, dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

 

Dodatne informacije in navodila glede izvedbe vpisa v višje letnike so na voljo na naslovu: https://www.fri.uni-lj.si/sl/vpis-v-visji-letnik.

 

Celotno vpisno dokumentacijo je potrebno dostaviti v Študentski referat FRI najkasneje do 25. 9. 2020.

 

Oddaja prošenj za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje statusa študenta v izjemnih primerih je možna med 4. in 14. septembrom 2020. Za dodatne informacije si poglejte Pravilnik za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje statusa študenta v izjemnih primerih za bolonjske študijske programe.

 

Oddaja prošenj in dokazil poteka preko informacijskega sistema Studis.