• Srečanje partnerjev projekta DIGITRANS v Sofiji
Novice

Četrtega srečanja partnerjev evropskega projekta DIGITRANS, ki je usmerjen k reševanju problemov digitalne transformacije, se je v Sofiji 25. 9. in 26. 9. 2018 udeležila Melanija Vezočnik s Fakultete za računalništvo in informatiko UL. V okviru projekta Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov na UL FRI sodeluje pri razvoju konkretnih metod, orodij in spletne platforme za digitalno transformacijo.


Doba interneta stvari s sabo prinaša tudi povečano digitalizacijo poslovnih procesov. Podjetja se ji morajo prilagoditi, da ostanejo konkurenčna na globalnem trgu. To pa od njih zahteva razvoj novih poslovnih modelov, saj sta digitalna in poslovna transformacija tesno povezani.

Digitalna transformacija je še posebej problematična za majhna in srednja podjetja, saj nimajo ustreznih kompetenc, da bi se spopadla z izzivi digitalizacije. Cilj evropskega projekta DIGITRANS je razvoj inovativne metode in orodij za digitalno transformacijo, primernih za majhna in srednja podjetja, da ustvarijo digitalne poslovne modele znotraj specifično vzpostavljenih regionalnih inkubatorjev. Omenjeni projekt se še posebej osredotoča na kreativno industrijo, zdravstvo in napredno proizvodnjo.

Na srečanju so bile predstavljene trenutne aktivnosti na projektu, analizirani pa so bili tudi pomembni rezultati. Med drugim Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov sodeluje pri razvoju in testiranju konkretnih metod, orodij in spletne platforme za digitalno transformacijo, udeleženi pa so tudi pri pripravi trajnostne strategije. Poleg UL FRI na projektu sodeluje še 16 partnerjev iz devetih evropskih držav podonavske regije.