• Rok prijave teme diplomskega dela podaljšan do 20. 4. 2020
Obvestila referata

Obveščamo vas, da je zaradi izrednih razmer rok prijave teme diplomskega dela podaljšan do vključno ponedeljka, 20. 4. 2020.

Temo diplomskega dela prijavite preko informacijskega sistema STUDIS.

V primeru dodatnih informacij, lahko svojo poizvedbo naslovite na elektronski poštni naslov Študentskega referata: studinfo@fri.uni-lj.si.