• Razpis za asistente/ke na UL FRI
Objave

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani razpisujemo šest (6) delovnih mest za asistente: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike, za nedoločen čas, s polnim (100%) delovnim časom.


1. Zaposlitev za: Nedoločen čas od predvidoma 1. 10. 2022, s polnim delovnim časom (100%), s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo

 

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

a) zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) računalništva in informatike,
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike,
 • doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike.

b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,

c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 

3. Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Datum objave: 10. 6. 2022

Rok za prijavo: 15. 9. 2022

 

5. Prijava:

Kandidati naj v prijavo priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

e) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »ASIST_IME IN PRIIMEK«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si