• Razpis volitev v Študentski svet FRI
Novice

Objavljamo sklep o začetku postopka volitev v Študentski svet UL FRI za študijsko leto 2023/2024.

 

! Posodobljeno: 24. 10. 2023 ! Objavljamo poročilo o prejemu kandidatur in  kandidatno listo.

! Posodobljeno: 13. 11. 2023 ! Podaljšanje termina izvedbe volitev, dne 13. 11. 2023, do 17:30 ure.

! Posodobljeno: 14. 11. 2023 ! Objavljamo izid volitev.

 


Študentski svet FRI predstavlja študente v strukturi in organih FRI, kjer zastopa mnenja in interese vseh študentov fakultete. Člane študentskega sveta volijo študenti posameznih letnikov posameznih smeri študija. Študentski svet FRI sestavlja dvajset članov.

 

Razpis volitev in rokovnik volilnih opravil v ŠS FRI za študijsko leto 2023/2024 sta javno objavljena 16. 10. 2023 na oglasni deski v avli fakultete in na spletni strani fakultete:

 

Kandidati morajo izpolniti kandidacijski list (povezava do obrazca) in ga oddati elektronsko z digitalnim podpisom na mail volitve@svet.fri.uni-lj.si oz. osebno ali po pošti na recepciji dekanata FRI do srede, 23. 10. 2023.

 

Volitve bodo izvedene preko sistema Simply Voting v ponedeljek, 13. 11. 2023.

 

Obveščamo vas, da bodo zaradi tehničnih težav današnje volitve v ŠS FRI za študijsko leto potekale do 17.30 ure. V primeru tehničnih težav na dan volitev, lahko pišete administratorju Matevžu Skenderju in sicer na elektronski naslov: ms6007@student.uni-lj.si.

 

Objavljamo izod volitev:

 

Člani volilnega odbora so:

  • Predsednik: Matevž Skender
  • Član: Gašper Rozman
  • Član: Tim Rekelj