• Priprave na novo študijsko leto
Objave

Na Fakulteti za račuanlništvo in informatiko UL se intenzivno pripravljamo na začetek novega študijskega leta, ki se bo 1. 10. 2020 zaradi slabih zdravstvenih razmer v državi začelo s številnimi omejitvami in prilagoditvami.


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sta pripravila in objavila smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21 (POVEZAVA).

 

Izvajanje študija bomo prilagajali veljavnim smernicam, ki trenutno priporočajo predvsem hibridno izvajanje. Hibridna izvedba predvideva izvedbo v živo za omejeno število študentov (z zagotavljanjem vsaj 1,5 m medosebne razdalje) ter možnost spremljanja študijskih vsebin na daljavo za ostale. O načinu izvedbe posameznega predmeta bo vsak izvajalec pripravil navodila in obvestil študente.

 

Sprejem za bruce bo 1. oktobra potekal prek spleta in ne na fakulteti. Študenti prvih letnikov bodo povezavo do dogodka prejeli po elektronski pošti. Prek spleta bo letos potekal tudi tradicionalni dogodek Pozdrav brucem, ki ga za študente vseh fakultet in akademij organizira Univerza v Ljubljani.

 

V želji, da bomo lahko študijski proces izvajali čim bolj nemoteno, prosimo vse študente in zaposlene, da se vedemo samozaščitno in dosledno upoštevamo veljavne ukrepe:

 

  • Če imamo kakršne koli znake akutne okužbe dihal, še zlasti pa v primeru kašlja, ostanemo doma!
  • V zaprtih skupnih prostorih na fakulteti je ves čas obvezna uporaba maske oziroma drugih zaščitnih sredstev za predel nosu in ust (maske si uporabniki priskrbijo sami).
  • Pazimo na medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m.
  • Ob vstopu na fakulteto je obvezno razkuževanje rok. Razkužila so nameščena na vseh vhodih v fakulteto. Priporočeno je redno umivanje rok z vodo in milom.
  • Pogosto zračimo prostore in se čim manj zadržujemo v prostorih skupaj z drugimi.
  • Uporabljamo mobilno aplikacijo za varovanje zdravja #OstaniZdrav, ki pomaga pri obvladovanju širjenja okužb.