• Prijava teme diplomskega dela - od 1. 4. 2022 do 15. 4. 2022
Obvestila referata

Obveščamo vas, da prijava teme diplomskega dela v informacijskem sistemu STUDIS poteka od 1. 4. 2022 do 15. 4. 2022.

Več informacij v zvezi z diplomskim delom je objavljenih na spletni strani fakultete: https://www.fri.uni-lj.si/sl/diplomsko-delo