• Navodila študentom ob pričetku zimskega semestra
Obvestila referataObjave

Zimski semester študijskega leta 2020/2021, ki se začne 1. 10. 2020, bo na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani zaradi posebnih razmer, vezanih na epidemiološko situacijo v Republiki Sloveniji, potekal na spodaj opisan način.


Študij v zimskem semestru na UL FRI

 

1. Pouk bo organiziran v skladu z vladnimi odloki in smernicami NIJZ, ki se lahko spreminjajo in o čemer vas bomo sproti obveščali.

 

2. Pripravljene imamo tri modele izvedbe pedagoškega proces:

 • model A - kot v normalnih časih,
 • model B - vmesni način; delno na lokaciji fakultete, delno od doma,
 • model C - popolnoma od doma.

 

3. Glede na trenutne razmere 1. oktobra 2020 začnemo z izvajanjem modela B.

 

3.1.  Predavanja potekajo hibridno, kar pomeni, da so nekateri študenti v predavalnici, nekateri doma. V predavalnici je lahko največ toliko študentov, koliko dopuščajo veljavni omejitveni ukrepi glede ohranjanja fizične distance. Predavatelji v predavalnici uporabljajo IKT, predavanja se praviloma prenašajo, hkrati pa so dostopni tudi posnetki.

 

3.2. Vaje potekajo na različne načine. Pri posameznem predmetu bodo nekatere skupine vaj fizične, nekatere oddaljene. O načinu izvajanja posameznih skupin bo študente obvestil izvajalec.

 

3.3. Pouk bo potekal po urniku (https://urnik.fri.uni-lj.si/), ne glede na način izvajanja - na fakulteti ali oddaljeno. Študenti niso dodeljeni v posamezne skupine vaj, nanje se morajo sproti prijavljati (glej točko 3.4.); posledično ni personaliziranih urnikov na spletnem prikazu, ampak le urniki za celoten letnik posameznega študijskega programa. Pozor: Do začetka predavanj in v prvih dveh tednih izvajanja so še vedno možne kakšne spremembe urnika, zato urnik redno spremljajte.

 

3.4. Študenti se morajo za fizično prisotnost pri pouku obvezno predhodno prijaviti v spletnih učilnicah predmetov, in sicer predvidoma od petka zvečer za naslednji teden do zapolnitve mest. Za predavanja v začetnih dveh dneh semestra se bo moč prijaviti v torek, 29. septembra. Pozor: Do konca septembra je spletna učilnica za prihajajoče študijsko leto 2020/2021 dostopna na povezavi https://ucilnica.fri.uni-lj.si/2021/, od 1. oktobra pa bo dostopna na https://ucilnica.fri.uni-lj.si/.

 

3.5. Na fakulteti želimo, da študenti predavanja in vaje obiskujejo v čim večjem številu. Kljub temu do 15. 11. 2020 fizična prisotnost na fakulteti ne bo obvezna (s tem želimo olajšati prihod tujih študentov in ostalih, ki bi imeli zaradi obvezne karantene ali drugih postopkov z urejanjem bivališča sicer nepremostljive težave).

 

3.6 Študenti naj na fakulteto prihajajo zgolj zdravi. Obvezna je uporaba maske v vseh notranjih prostorih, tudi v času predavanj, obvezno razkuževanje rok ter vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.

 

4. Interdisciplinarni študenti imajo pri predmetih, ki jih poslušajo na FMF (Računalništvo in matematika), FE (Multimedija) in FU (Upravna informatika) morda drugačne načine izvedbe pouka. Navodila pod točkami 3.n veljajo le za predmete v izvedbi FRI.

 

 

Prvi študijski dan, 1. 10. 2020

 

Sprejem za bruce, prve letnike 1. stopnje, bo potekal na spletu prek orodja Microsoft Teams (povezavo prejmete tudi na mail):
 

ob 10.00 – visokošolski študij Računalništvo in informatika ter interdisciplinarni univerzitetni študij Upravna informatika (povezava do dogodka v živo).
ob 12.00 – univerzitetni študij Računalništvo in informatika, interdisciplinarni univerzitetni študij Računalništvo in matematika, interdisciplinarni univerzitetni študij Multimedija (povezava do dogodka v živo).

 

Sprejem za prve letnike magistrskih programov 2. stopnje bo potekal:

 • v živo v predavalnici 1 (P1):
   
ob 10.00 – smer Podatkovne vede (na študijskem programu Računalništvo in informatika),
ob 12.00 – magistrski študijski program Multimedija,
 
 • prek orodja Microsoft Teams (povezavo prejmete tudi na mail):
   
ob 14.00 – magistrski študij Računalništvo in informatika (študenti obeh letnikov in smeri, seveda ste dobrodošli tudi študenti Multimedije) (povezava do dogodka v živo).

 

Višji letniki

Višji letniki 1. oktobra začenjajo po veljavnem urniku ob upoštevanju navodil o obvezni prijavi za fizično udeležbo prek spletne učilnice.

 

 

Urnik med 2. in 9. 10. 2020

 

Bruci, 1. letniki prve stopnje, imate med 6. in 9. 10. 2020 po posebnem razporedu organizirana uvodna predavanja pri vseh predmetih v živo. V ta namen ste v skladu z veljavnimi ukrepi razdeljeni v več manjših skupin. Prosimo, da se držite razporeda in se udeležite predavanj, kjer boste v živo spoznali predavatelje in asistente, s katerimi boste delali v nadaljevanju semestra,

 • Urnik za prve letnike je objavljen v TABELI. Razen uvodnega on-line sprejema bruci do 6. 10. 2020 nimate organiziranega pedagoškega procesa.

 

Za vse ostale študente študijski proces teče po urniku in v skladu z navodili izvajalcev posameznih predmetov.

 • Posebej bodite pozorni tisti, ki imate v tednu med 5. in 9. 10. predavanja v predavalnici P1  in PA. Ker bosta predavalnici do 9.10. morda zasedeni z uvodnimi predavanji za bruce, so možne spremembe (o uskladitvah boste obveščeni na spletni učilnici).