• Nagrade najboljšim na Dnevu FRI 2023
Novice

Na Dnevu Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani smo 28. novembra 2023 nagradili najbolj uspešne študente in zaposlene ter pohvalili druge dosežke preteklega leta.


Nagrajenke in nagrajence, vabljene goste, prisotne študente in zaposlene je uvodoma pozdravila dekanja izr. prof. dr. Mojca Ciglarič, ki je v svojem nagovoru poudarila pomembnost srečevanja osebno, saj se tako tkejo in utrjujejo naše medosebne profesionalne in prijateljske vezi, na katerih temelji medsebojno zaupanje in uspešno skupno delo. Izrazila je ponos, ki ga čuti do nagrajencev in skupnosti na fakulteti, ki raste tako številčno kot tudi v kakovosti.

 

Študenti, ki so v preteklem letu najbolje opravili študijske obveznosti, so prejeli knjižno nagrado, in sicer delo »Leadership and self-deception«, ki jo je izdal The Arbinger Institute.

 

Na visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatika so nagrado prejeli za:

 1. letnik: Bojan Dogandžić,
 2. letnik: Jakob Jelovčan, Miha Lazić,
 3. letnik: Bernard Kuchler, Janez Sedeljšak.

 

Na univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika so nagrado prejeli za:

 1. letnik: Dimitar Trajkov, Samo Golež, Vojko Hysz, Nikola Brković, Matjaž Pogačnik, Rok Hladin, Dimitar Djorlev, Lovro Sikošek,
 2. letnik: Primož Zidanšek, Lazar Đoković, Petja Furlan,
 3. letnik: Jovana Videnović, Jaša Samec.

 

 Na magistrskem študijskem programu Računalništvo in informatika so nagrado prejeli za:

 1. letnik: Žiga Drab, Žiga Rot, Žan Kogovšek,
 2. letnik: Jer Pelhan.

 

Na interdisciplinarnem univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in matematika so nagrado prejeli za:

 1. letnik: Đorđe Stevanović, Filip Trplan, Jernej Oblak,
 2. letnik: Domen Hočevar.

 

Na interdisciplinarnem študijskem programu druge stopnje Multimedija je nagrado prejel za:

 1. letnik: Lan Zukanović.

 

Najvišje fakultetno priznanje za študente, fakultetno Prešernovo nagrado, so prejeli:

 

Priznanja za uspešno pedagoško delo v študijskem letu 2022/2023, ki ga prejmejo pedagogi z najboljšimi študentskimi ocenami, sta prejela:

 • prof. dr. Miha Mraz,
 • asist. dr. Daša Mesarič Štesl,

 

Predstavnika Študentskega sveta FRI, predsednica Lara Nićetin in Žiga Maj Špiler, sta podelila priznanja Študentskega sveta Naj profesor in Naj asistent, ki so jih prejeli:

 • prof. dr. Janez Demšar, naj profesor (Računalništvo in informatika, visokošolski),
 • asist. Damjan Fujs, naj asistent (Računalništvo in informatika, visokošolski),
 • doc. dr. Luka Fuerst, naj profesor (Računalništvo in informatika, univerzitetni),
 • asist. Marko Poženel, naj asistent (Računalništvo in informatika, univerzitetni),
 • prof. dr. Matej Kristan, naj profesor (Računalništvo in informatika, magistrski),
 • asist. Žiga Pirnar, naj asistent (Računalništvo in informatika, magistrski),

 

Posebno priznanje in nagrado za raziskovalno delo podiplomskim študentom so prejeli:

 

Posebno priznanje za izjemen raziskovalni dosežek, namenjeno nagrajevanju zaposlenih na FRI, so prejeli:

 

Posebna priznanja so prejeli:

 • dr. Andrej Brodnik in doc. dr. Tomaž Hočevar za organizacijo in izvedbo mednarodnega računalniškega tekmovanja ICPC CERC v letih 2021-2023,
 • znan. sod. dr. Vida Groznik in doc. dr. Aleksander Sadikov za uspešno organizacijo in izvedbo mednarodne poletne šole ESSAI 2023,
 • doc. dr. Slavko Žitnik za uspešno organizacijo in izvedbo mednarodne poletne šole ESSLLI 2023.

 

Posebno pohvalo za sodelovanje z gospodarstvom je prejel doc. dr. Matevž Pesek, in sicer za uspešen prenos znanja na trg in povezovanje fakultete s podjetji.

 

Priznanje za kakovost sta za kakovostno in zavzeto delo, ki se odraža tudi izjemnem povečanju zadovoljstva zaposlenih s storitvami službe prejeli:

 • Finančno-računovodska služba,
 • Služba za raziskovalno dejavnost.

 

Dekanjino priznanje za delo v strokovni službi sta prejeli:

 • Andreja Nič za prispevek pri ponovni vzpostavitvi delovanja Finančno-računovodske službe in zagotavljanje kakovosti ter za odločen in umirjen pristop pri vodenju delovne enote.
 • Anamarija Meglič za prispevek pri ponovni vzpostavitvi delovanja Službe za raziskovalno dejavnost, za proaktivnost in zavezanost h kakovosti pri vodenju delovne enote.

 

Predstavili smo tudi vse prejemnike univerzitetnih nagrad, ki jih na predlog fakultet rektor podeljuje v Tednu univerze:

 • Univerzitetna Prešernova nagrada: Jakob Božič za delo Učenje z mešanim nadzorom za detekcijo površinskih napak, mentor prof. dr. Danijel Skočaj; somentor Lojze Žust, mag. inž. rač. in inf.
 • Zlata plaketa UL skupini: Člani raziskovalne skupine za računalniško grafiko in multimedije
 • Najodmevnejši raziskovalni dosežek (predlog FRI): doc. dr. Jana Faganeli Pucer in Peter Mlakar za raziskavo Metoda ANET za poprocesiranje vremenskih napovedi
 • Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem: asist. Damjan Fujs
 • Svečana listina študentom za najboljše študijske dosežke: Simon Bele, Rok Grmek
 • Posebni dosežki študentov: Jaka Gaal, Nina Velikanje
 • Priznanje strokovnim delavcem: Ekipa APIS – Alenka Bone, Klavdija Kitek, Nives Macerl, Mateja Malešič, Anita Strmole, Urška Žnidarič

 

 Vsem nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo!

 

Fotografija študentov prejemnikov dekanjinih pohvalFotografija podelitve Prešernove nagradeFotografija prejemnic nagrade za kakovostFotografija prejemnika nagrade za sodelovanje z gospodarstvom