• Mednarodna računalniška študentska konferenca na FRI
Napovedi

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani bo 9. oktobra 2018 gostila 5. mednarodno študentsko računalniško konferenco StuCoSReC 2018, ki je organizirana v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Univerzo v Ljubljani in Inštitut Jožef Štefan pod sponzorstvom ACM Slovenija. K sodelovanju vabljeni vsi doktorski in magistrski študenti FRI.


Konferenca StuCosRec pokriva vse teme računalništva. Članki morajo obsegati največ štiri strani, so lahko napisani v angleškem (doktorski študenti) ali slovenskem jeziku (magistrski študenti). Objaviti je mogoče tudi povzetek članka oz. raziskovalnega dela študenta.

 

Več o prijavi in udeležbi na konferenci ter oddaji člankov je objavljeno na spletni strani konference: StuCoSReC 2018.

 

Konferenca StuCoSReC je nastala iz potrebe, da moderni študijski programi računalništva dovolj zgodaj začnejo spodbujati raziskovalno delo med študenti. Glavni cilj konference je omogočiti študentom, da predstavijo svoje raziskovalno delo širši javnosti in s tem dodatno motivirajo ostale študente za raziskovalno delo. Med drugim je namen konference spoznavanje študentov med seboj in z izkušenimi raziskovalci iz drugih sorodnih inštitucij, kjer lahko ti izmenjujejo svoje ideje, spoznavajo nove prijatelje in navezujejo druge stike z potencialnimi raziskovalnimi kolegi.