• Izbirni izpit za vpis na magistrske študijske programe
Obvestila referata

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani smo na podlagi prejetih prijav na vpis na magistrske študijske programe sprejeli odločitev o izvedbi izbirnega izpita.

 

Velja za kandidate z državljanstvom Republike Slovenije oziroma drugih držav EU:

Za vpis v drugostopenjska programa Računalništvo in informatika, obeh smeri Računalništvo in informatika ter Podatkovne vede, in Multimedija (v nadaljevanju RI-RI, RI-PV in MM) smo prejeli skupaj 127 prijav na 130 vpisnih mest. V skladu z načinom izbire kandidatov za vpis v študij bomo k vpisu povabili vse kandidate, ki ste kot prvo željo navedli bodisi študijsko smer RI-PV (17 prvih želja na 18 vpisnih mest) ali študijski program MM (13 prvih želja na 30 vpisnih mest).

 

Kandidati, ki ste kot prvo željo navedli študijsko smer RI-RI (97 prvih želja na 82 vpisnih mest) boste morali opravljati izbirni izpit. V primeru neuspeha na izbirnem izpitu bomo lahko upoštevali vašo drugo oziroma tretjo željo in vas povabili k vpisu bodisi na RI-PV bodisi MM.

 

Natančne informacije o načinu opravljanja izbirnega izpita vam bomo posredovali v ponedeljek, 5. septembra 2022.

 

Velja za kandidate, ki nimajo državljanstva katere od držav EU:

Prejeli smo kar 72 prijav za vpis v drugostopenjske študijske programe Računalništvo in informatika (smeri Računalništvo in informatika ter Podatkovne vede) ter Multimedija. Za vse omenjene programe/smeri bo potrebno izvesti izbirni izpit.

 

Natančnejše informacije o izbirnem izpitu vam bomo posredovali v ponedeljek, 5. septembra 2022.