• Dopolnjeni napotki v zvezi s koronavirusom (v teku)
Novice
V TEKU: V luči spremenjenih epidemioloških razmer v Sloveniji, se bo na fakulteti ob 10.30 sestala koordinacijska skupina UL FRI in sprejela nadaljnje ukrepe v zvezi s preprečevanje širjenja koronavirusa, o katerih boste nemudoma obveščeni. (dopolnjeno 9. 3. 2020)

 

 

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo vzpostavili delovno skupino za pripravo protokola ravnanja ob trenutni epidemiološki situaciji glede pojava SARS-CoV-2 virusa, ki deluje pod vodstvom dekana Medicinske fakultete UL prof. dr. Igorja Švaba in dekana Zdravstvene fakultete UL doc. dr. Andreja Starca. Koordinacijsko skupino smo vzpostavili tudi na Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI). Koordinacijska skupina bo dopolnjevala akcijske načrte in koordinirala aktivnosti in informiranje v času izvajanja preventivnih nalog in ob morebitnem pojavu koronavirusa.


Glede na trenutno epidemiološko situacijo delo na članicah poteka nemoteno po ustaljenem urniku. V prvi vrsti vas zato vse prosimo za umirjen odziv. Vse aktivnosti se bodo glede na razmere usklajevale tako z Univerzo v Ljubljani kot tudi s ključnimi institucijami v državi. Za zaposlene in za študente bomo zagotovili ustrezno obravnavo, če bi bila izkazana tveganja za okužbo. O morebitnih spremembah v načinu dela vas bomo sprotno obveščali.

 

Kateri so ključni preventivni ukrepi?

Na tem mestu želimo ponovno izpostaviti ključne preventivne ukrepe, ki jih javnosti posreduje Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC):

  • izogibanje tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni;
  • upoštevanje higiene kašlja;
  • dosledno izvajanje higiene rok (predvsem izvajanje umivanja rok in upoštevanje principa nedotikanja);
  • v primeru, ko voda in milo nista dostopna, se namesto umivanja lahko poslužimo razkuževanja rok, pri tem za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo z vsebnostjo alkohola v razkužilu vsaj 60 %;
  • izogibanje zaprtim javnim prostorom, kjer je veliko ljudi;
  • kdor kaže znake bolezni, naj ostane doma in se izogiba stiku z ljudmi ter zdravnika o simptomih najprej obvesti po telefonu; zdravnik ali drug zdravstveni delavec bo na podlagi anamneze podal navodila za nadaljnje ravnanje.

 

Pozivamo vas, da tudi v bodoče sledite navodilom NIJZ in se nanje ustrezno odzivate.

 

Kje dobim dodatne informacije?

Za vse informacije glede izvedbe delovnih ali študijskih obveznosti se lahko obrnete na dekanate vaših fakultet in akademij, za vsa vsebinska vprašanja pa se obrnite na spletno stran NIJZ ali njihove kontaktne točke: 031 646 617 vsak dan med 9.00 in 17.00 uro. 

 

Na podlagi analize morebitnih zapletov smo pripravili nekaj podrobnejših navodil za različne situacije in dodatna pojasnila:

 

Sprotne informacije o razmerah in ukrepih objavljamo na posebni fakultetni podstrani Info o koronavirusu.

 

Dodatna vprašanja vezana na ukrepe na Fakulteti za računalništvo in informatiko pošljite na sk@fri.uni-lj.si.