• Algoritem za avtomatično identifikacijo kemijskih spojin
Novice

V reviji Journal of chemical information and modeling so Matevž Pesek, Andraž Juvan in Matija Marolt z UL FRI s sodelavci s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo objavili znanstveni članek "Database independent automated structure elucidation of organic molecules based on IR, 1H NMR, 13C NMR, and MS data," v katerem predstavijo inovativen algoritem za identifikacijo kemijskih spojin. Članek je od januarja 2021 med najbolj branimi v reviji.


Algoritem za identifikacijo oz. elucidacijo spojin sledi spektroskopskemu postopku ugotavljanja strukture organske molekule na osnovi treh različnih spektrov: IR, 1H in 13C NMR. Algoritem je neodvisen od iskanja v vnaprej definirani zbirki podatkov in temelji na pristopu sestavljanja spojine na podlagi dosegljivih informacij, pri čemer gradi molekularno strukturo iz majhnih strukturnih fragmentov, vidnih v spektrih. Uporablja analitični kombinatorični pristop s tehniko preiskovanja grafov za ugotavljanje povezanosti strukturnih fragmentov.

 

Po končanem postopku ugotavljanja spojine vmesnik izpiše vse potencialne kandidate v SMILES strukturi in jih tudi vizualizira s pomočjo WolframAlpha. Razviti elucidator spojin ima uporabniku prijazen spletni vmesnik in je javno dostopen na http://schmarnica.si/.