UL Fakulteta za računalništvo in informatiko vodi evidenco o izrečenih disciplinskih ukrepih v skladu z 22. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani.

 

V študijskem letu 2022/23 Disciplinska komisija za študente UL FRI ni prejela nobene prijave in ni vodila nobenega disciplinskega postopka za sum storitve disciplinske kršitve.

 

V študijskem letu 2021/22 Disciplinska komisija za študente UL FRI ni prejela nobene prijave in ni vodila nobenega disciplinskega postopka za sum storitve disciplinske kršitve.

 

V študijskem letu 2020/21 Disciplinska komisija za študente UL FRI ni prejela nobene prijave in ni vodila nobenega disciplinskega postopka za sum storitve disciplinske kršitve.

 

V študijskem letu 2019/20 je Disciplinska komisija za študente UL FRI prejela prijavo za sum storitve disciplinske kršitve po 6. točki 1. odstavka 6. člena Pravilnika, s tem, ko naj bi pri izvajanju študijskih obveznosti pri predmetu pri izdelavi domače naloge le-to študent prikazal kot svoje delo. Omenjeni študent je bil predstavnik skupnega študijskega programa, katerega matična nosilka je članica FE, zato je bila prijava v nadaljnjo obravnavo predana na Disciplinsko komisijo za študente UL FE.