RAZPIS VOLITEV

 1. Sklep senata o začetku postopka volitev in imenovanja dekana UL FRI za obdobje 2018-2022_prvič
 2. Sklep senata o začetku postopka volitev in imenovanja dekana UL FRI za obdobje 2018-2022_drugič
 3. Seznam kandidatov, razpis javne predstavitve in razpis datuma ter časa volitev

Volitve dekana za mandatno obdobje 2018-2022 bodo potekale na sedežu UL FRI, Večna pot 113, Ljubljana, dne 20. 6. 2018, in sicer med 8. in 14. uro v prostoru Garaža FRI, št. prostora: R1.18, kot edino volišče na fakulteti.

O kandidatih za dekana lahko volilni upravičenci glasujejo tudi predčasno, in sicer bo predčasno glasovanje izvedeno v ponedeljek, dne 18. 6. 2018, med 9. in 13. uro v prostoru Garaža FRI, št. prostora: R1.18, kot edino volišče na fakulteti.
 

PRAVILNIK O VOLITVAH DEKANA

 
UGOTOVITVE VOLILNE KOMISIJE PO JAVNEM ODPIRANJU

 1. Na podlagi javnega odpiranja (prvič) 19. 4. 2018: ni bilo evidentiranih kandidatov, ki bi izpolnjevali pogoje za prevzem funkcije dekana.
 2. Na podlagi javnega odpiranja (drugič) 31. 5. 2018: evidentirana sta bila dva kandidata za dekana, ki izpolnjujeta pogoje za prevzem funkcije dekana, kar izhaja iz seznama kandidatov.

 
SESTAVA VOLILNE KOMISIJE

 • prof. dr. Borut Robič – predsednik,
 • prof. dr. Patricio Bulić – namestnik predsednika,
 • as. dr. Slavko Žitnik – član,
 • as. dr. Petar Vračar – namestnik člana,
 • Metka Runovc – članica,
 • Miran Koprivec – namestnik članice.

 
VOLILNI UpRAVIČENCI

Dekana volijo na splošnih neposrednih volitvah tri skupine volivcev, in sicer:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so na fakulteti zaposleni vsaj za polovični delovni čas,
 • strokovno-administrativni in tehnični delavci, ki so zaposleni vsaj za polovični delovni čas,
 • študenti.

Skupine volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da imata skupini študentov in strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov, skupina visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev pa 60 odstotkov vseh glasov.

Pomembno: na dan volitev (tudi za predčasno glasovanje) prinesete s seboj dokument, s katerim boste lahko dokazali svojo istovetnost

Volilni imenik zaposlenih je dostopen na intranetu v zavihku Postopki in obrazci / Volitve dekana.

Volilnih upravičencev - študentov je 1301.


 
SEZNAM KANDIDATOV (po abecednem vrstnem redu)

 1. izr. prof. dr. Mojca CIGLARIČ (priloga: Program dela)
 2. prof. dr. Bojan OREL (priloga: Program dela)
   

TERMIN PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA DEKANA

Javna predstavitev dela kandidatov iz prejšnje točke bo potekala v četrtek, dne 14. 6. 2018, na sedežu UL FRI, Večna pot 113, Ljubljana, v predavalnici P01, in sicer z začetkom ob 10.45.


REZULTAT VOLITEV

Na podlagi Pravilnika o kandidiranju in volitvah dekana FRI in na podlagi rezultatov predčasnih in rednih volitev dekana FRI, ki so potekale 18.6.2018 in 20.6.2018 na FRI,
volilna komisija ugotavlja, da je bila za dekanjo FRI za obdobje 2018-2022 izvoljena:

 • izr.prof. dr. Mojca Ciglarič

Poročilo o volitvah

 

IMENOVANJE DEKANA

Dekana fakultete imenuje rektor Univerze v Ljubljani na podlagi rezultatov neposrednih in splošnih volitev na fakulteti.

 

* Uporabljeni in zapisani izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženski in moški spol.

/* */