• Razvoj algoritmov za analizo omrežij v velikem podjetju
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2014 - 2015
  • Opis

Odnosi med posamezniki, lastniška shema podjetij in energetska infrastruktura so vse primeri kompleksnih omrežij, sestavljenih iz velikega števila med seboj povezanih entitet. Pri tem pa je v različnih realnih omrežjih moč opaziti karakteristične vzorce povezovanja, ki jih značilno ločijo od regularnega ali naključnega sveta. S proučevanjem zgradbe velikih realnih omrežij se ukvarja teorija omrežij, ki je trenutno izjemno aktivno znanstveno področje ter temelj številnih uspešnih podjetij (npr. Google). Na drugi strani pa je uporaba teorije velikih omrežij v Sloveniji omejena predvsem na raziskovalno sfero, dočim je prenos znanja v gospodarstvo manj izrazit. Slednje je vsaj delno posledica dejstva, da je večina razvitih algoritmov namenjena analizi izbranih značilnosti določene vrste omrežij ter ne rešuje dejanskih izzivov podjetij (v Sloveniji) in ni neposredno uporabna nad podatkovnimi viri, ki so navadno na voljo. Pristopi tako ne odgovarjajo na realne potrebe gospodarstva ter so posledično le delno uporabni pri procesih odločanja v podjetjih. Cilj projekta je razvoj algoritmov za analizo omrežij zgrajenih na podlagi podatkovnih virov dostopnih podjetju, z namenom podpore dejanskih primerov uporabe v velikih podjetjih (v Sloveniji). V okviru projekta bodo obravnavana družbena omrežja zgrajena na podlagi odnosov med zaposlenimi ali vzorcev obnašanja strank podjetja; ekonomska omrežja, ki opisujejo denarni tok ali trgovanje podjetja; informacijska omrežja zgrajena na podlagi internih informacijsko-komunikacijskih storitev ter drugih programskih rešitev; tehnološka omrežja, ki predstavljajo umetno infrastrukturo potrebno za delovanje podjetja; ter izbrana druga omrežja. Delo na projektu bo vključevalo izdelavo ocene obstoječih algoritmov analize omrežij za podporo relevantnih primerov uporabe, razvoj prilagojenih algoritmov za podporo izbranih primerov uporabe ter evaluacijo razvitih algoritmov v velikem podjetju v Sloveniji.