• KUL - Kakovost - Univerza v Ljubljani
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( KUL )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2013 - 2015