• Razvoj novih modelov v e-izobraževanju za učenje skozi igro z uporabo mobilnih tehnologij
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2014 - 2015
  • Opis

Mobilno učenje (m-učenje) se v svetu hitro razvija, saj postaja uporaba mobilnih naprav vedno bolj priljubljena ter finančno in tehnološko dostopna. Ob koncu leta 2012 je bilo na svetu že več kot 6,8 milijard mobilnih uporabnikov, kar predstavlja 96% svetovne populacije (vir: Mednarodna Telekomunikacijska Zveza, 2013). Sodobni način življenja nam omogoča stalno povezavo z internetom, kar omogoča študentom, da iščejo netradicionalna učna okolja, ki so dislocirana od učilnic, časovno prilagodljiva, vseprisotna in prilagojena napredkom ter tehnologiji. Vendar pa v praksi, ne glede na razvojne strategije za obdobje vse do leta 2016, razvoj aplikacij za m-učenje temelji predvsem na zavzetosti posameznih izobraževalnih ustanov in učiteljev.

V tem bilateralnem sodelovanju predlagamo definiranje novega (prvega takšnega) teoretičnega izobraževalnega ogrodja za standardiziran razvoj sistemov za učenje skozi igro (game-based learning system) ter razvoj in testiranje uspešnosti množice mobilnih učnih aplikacij, ki temeljijo na učenju skozi igro.