• Inteligentno pridobivanje podatkov s pomočjo ontologij
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2012 - 2013
  • Opis

Projekt je namenjen razvoju prototipnega računalniškega sistema in podpornih metod za inteligentno

pridobivanje besedilnih podatkov s pomočjo ontologij. Sistem bo podan nabor besedil najprej pomensko analiziral, ter nato

avtomatsko obdelal, združil in obogatil. Pri vseh delih obdelave bo ustrezno upoštevana semantična komponenta besedil,

rezultat pa bo predstavljen v obliki omrežja prepoznanih entitet in pomenskih povezav med njimi. Sistem bo deloval popolnoma

avtonomno ter se učil ob kontinuirani uporabi.