• VITEK MATEJ - MATEJ VITEK - mladi raziskovalec
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( VITEK MATEJ )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2018 - 2022
  • Sodelavci na projektu