• DigForASP - Digitalna forenzika: analiza dokaznega gradiva z uporabo inteligentnih sistemov in pristopov (COST Action CA17124)
Naročnik: Evropska komisija ( DigForASP )
Tip projekta: Ostali mednarodni projekti
Trajanje projekta: 2018 - 2022