• J3-9264 - Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J3-9264 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2018 - 2021
  • Opis

Skupno je namen projekta pridobiti temeljitejše razumevanje nevrobiologije delovnega spomina ter orodij za njegovo ocenjevanje in spremljanje, ki bodo omogočile tudi napredek v prepoznavi, spremljanju in naslavljanju specifičnih motenj delovnega spomina v psihiatričnih in nevrodegenerativnih boleznih ter razvoju intervencij za naslavljanje upada kognitivnih sposobnosti v zdravem staranju.

Bibliografske reference:

Cho, Y. T., Lam, N. H., Starc, M., Santamauro, N., Savic, A., Diehl, C., Schleifer, C. H., Moujaes, F., Srihari, V. H., Repovš, G., Murray, J. D., & Anticevic, A. (2018). Effects of reward on spatial working memory in schizophrenia. Journal of abnormal psychology, 127(7), 695-709.

Demšar, J., Repovš, G., & Štrumbelj, E. (2020). bayes4psy: an open source R package for Bayesian statistics in psychology. Frontiers in psychology, 11(947), 1-20.

Slana Ozimič, A., & Repovš, G. (2020). Visual working memory capacity is limited by two systems that change across lifespan. Journal of memory and language, 112(104090), 1-20.