• Nadgradnja operativnega sistema
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor
Trajanje projekta: 2014 - 2014