• ŠIPK 3 - Biti na šoli
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 3 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

Računalništvo predstavlja najhitreje rastoči segment delovnih mest na vseh področjih STEM. Pod v Sloveniji manj znanim akronimom STEM se skrivajo področja, ki vladajo današnjem trgu dela in svetu posla. Gre za naravoslovje, tehnologijo, inženiring in matematiko (angleško: science, technology, engeneering, mathematics). Računalnike, vgrajene sisteme, internet stvari ter digitalne vsebine srečujemo in uporabljamo vsak dan. Že zdavnaj več ne zadošča samo vedeti, kako uporabljati računalnike, temveč je nujno poznati in razvijati sposobnost programiranja in algoritmičnega razmišljanja, ki se uvršča v sam vrh znanj prihodnosti. Zato je potrebno zaostriti in dvigniti raven poučevanja teh ved in veščin že v osnovnih šolah. V okviru tega projekta bomo na osnovi majhnih računalnikov BBC micro:bit zasnovali kurikulum za poučevanje fizikalnega računalništva in algoritmičnega razmišljanja v osnovnih šolah za učence od 4. do 6. razreda. BBC micro:bit je majhen in poceni računalnik, zasnovan na mikrokrmilniku ARM Cortex M0, z LED prikazovalnikom, detektorjem gibanja, temperaturnim senzorjem, vgrajenim kompasom ter brezžičnim vmesnikom Bluetooth. Nastal je na osnovi pobude BBC's Make It Digital (BBC Make It Digital) in je namenjen navdihovanju mladih k ustvarjalnosti z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in razvijanju ključnih znanj na področju znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike (STEM). Micro:bit je zasnovan tako, da je prijazen otrokom od 7 leta naprej. Predstavlja odličen način za doseganje zabavnih in praktičnih rezultatov na področju računalništva, interneta stvari ter vgrajenih sistemov z osnovnošolskimi učenci. Računalniki micro:bit se v svetu že uveljavljajo pri implementaciji računalniških kurikulumov v osnovnih šolah, ki temeljijo na fizikalnem računalništvu. Osnovna ideja je, da učenci s programsko opremo in z računalniki micro:bit ustvarijo fizikalni sistem, ki zaznava in se odziva na analogni svet.

  • Logo
Logo