• ŠIPK 3 - Vzorčna vpeljava video meritev dolžin smučarskih skokov v Smučarsko skakalnem klubu Mengeš
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 3 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

Uspešni nastopi slovenskihtekmovalcev v smučarskih skokih so v zadnjih letih močno povečali zanimanje ta šport. Povečano zanimanje se kaže predvsem na primarni ravni (7-10 let), saj se je v marsikaterem smučarsko skakalnem klubu število najmlajših članov skoraj podvojilo. Naraščajo tudi obremenitve trenerjev, organizatorjev in strokovnih delavcev na tekmovanjih, ki se v smučarskih skokih izvajajo tudi v najmlajših kategorijah.

Medtem ko je administrativni del izvedbe manjših tekmovanj informacijsko relativno dobro pokrit [1], podpora pri strokovnem delu zaostaja. Na najvišjih tekmovalnih ravneh (svetovni in celinski pokal) imajo delegati, sodniki in merilci dolžin zagotovljeno informacijsko podporo, na nižjih mnogo manj. V projektu se bomo osredotočili predvsem na podporo merilcem, ki imajo zahtevno, izpostavljeno vlogo ob doskočišču, njihove napake pri meritvah pa pogosto prinašajo slabo voljo med trenerji, starši in gledalci, pa tudi v javnem mnenju.

Cilj projekta je nadaljevanje razvoja [2] sistema za podporo video meritvam dolžin smučarskih skokov na manjših skakalnicah (do velikosti K=50m), in vzorčna namestitev na skakalnici Smučarsko skakalnega kluba SSK Mengeš. Sistem bo imel preproste strojne zahteve in bo omogočal prilagajanje na konkretno skakalnico ter natančne meritve v realnem ali skoraj realnem času (dopustne so zakasnitve 4-6 sekund) [3]. V fazi razvoja bomo sistem vrednotili na treningih smučarskih skokov, kasneje pa tudi na tekmovanjih mlajših kategorij v regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih (pokal Cockta, Alpe-Adria).

  • Logo
Logo