• PKP 4 - Razvoj pilotske aplikacije eQuiz
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 4 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

Zaradi velikih stroškov izobraževanje predstavlja korak v pravo smer razvoj pilotske aplikacije, ki naj bi omogočila lažje pridobivanje novih znanj.

E-izobraževanje in e-učenje sta se začela že s prihodom osebnih računalnikov, a pravi razmah šele prihaja z vedno večjo popularnostjo pametnih prenosnih telefonov in tablic. Že pred časom so se zelo razširile številne spletne aplikacije in mnoge postajajo praktično nepogrešljive (npr. internetni slovarji, dnevno časopisje, rezervacije, ...). Khanova akademija nam danes omogoča spremljanje digitalnih posnetkov predavanj za številna področja šolstva. Samo poučevanje pa v mnogih pogledih vseeno spominja na 19. stoletje, čeprav se danes nahajamo v tehnološki in digitalni dobi.

Podjetje Primaris d.o.o. bi želelo razviti programsko opremo za e-učenje, ki omogoča interaktivno pridobivanje novega znanja. Cilj tega projekta je razvoj inovativnih modulov in novih metode za spodbujanje reševalcev kvizov. Za osnovo bi lahko uporabili pilotsko aplikacijo eQuiz, ki jo pedagoški mentor A. Jurišić že nekaj let s pridom uporablja za e-poučevanje oz. e-učenje. Pri razvoju le-te je sodeloval tudi Državni izpitni center (RIC), ki bo tokrat prispeval k razvoju metod za merjenje znanja, izbiri pravilnega načina ocenjevanja, prilagoditvi različnim tipom nalog ter razumevanju procesa učenja posameznika.

Ko pri prenosu znanja učitelj postavi vprašanje, poslušalci običajno niso pripravljeni pred drugimi razkriti svojih misli (četudi so ti isti v svojih spisih neverjetno odkriti ter pogosto tudi konstruktivni). Odkrili bi radi metode, ki bodo uporabnike motivirale k sodelovanju ter jim hkrati omogočile zasebnost/anonimnost. Po drugi strani pa želimo spodbujati tudi druženje, četudi digitalno. V ta namen bi namreč lahko vsak uporabnik imel svojo podskupino kolegov, s katerimi bi se lahko statistično primerjal.

  • Logo
Logo