• PKP 4 - Neposredna komunikacija med udeleženci gradnje
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 4 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

Nezavidljivo stanje v gradbeništvu zahteva vedno večjo prilagodljivost in večopravilnost vseh udeležencev (projektantov, gradbenikov, elektro in strojnih instalaterjev, nadzornikov...). Delo, ki je bilo prej tradicionalno vezano na pisarniško okolje, se seli na teren, a se specifične težave zaradi ozke specializiranosti posameznih udeležencev pogosto rešujejo v pisarni. Pri tem je potrebno vse podatke, ki nastanejo in se spreminjajo na terenu (fotografije, slike, dimenzije, grafike, načrti, ...) prinesti na delovni računalnik, jih tam obdelati in tako spremenjene posredovati nazaj na teren.

Pri tem pride do velikega časovnega zamika med trenutkom, ko se težava pojavi in trenutkom, ko na teren pride rešitev v primerni obliki (primer: popravljen načrt, skica s komentarji za lažjo izvedbo tehnične rešitve, fotografija napake s komentarjem in navodilom za rešitev in podobno).

V podjetju se vsakodnevno srečujemo s spori in nesporazumi, ki so posledica odsotnosti oziroma neobstoja aplikacije, ki bi omogočala multidisciplinarno reševanje problemov in bi se izvajala neposredno oziroma v realnem času, brez zamikov.

Aplikacija, ki bi združevala tehnično in operativno stran problema in bi v realnem času (delo na terenu) omogočala komunikacijo med vsemi udeleženci projekta, prinaša koristi tako vsem vpletenim v gradbeni projekt, kakor tudi širše v družbi: zmanjšalo bi se število nesporazumov, sodnih sporov, zmanjšalo bi se onesnaževanje zaradi zmanjšanja voženj oz. poti, prihranil bi se čas in sredstva, ter druge prihranke, ki se lahko namenijo v izboljšanje družbe kot celote.

Projekt, ki se izvede, ima za študenta dolgoročne pozitivne učinke - poleg novih znanjih in veščin tudi prednost na trgu dela, saj se projektne inovativne rešitve, znanja in metode dela zabeleži kot prvovrstne z delom pridobljene kompetence.

  • Logo
Logo