• Poročanje podatkov o kakovosti zraka na Evropsko okoljsko agencijo in preverjanje statističnega modela za napovedovanje onesnaževal
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Trajanje projekta: 2018 - 2019