• Priprava prototpov in izvedba delavnic
Naročnik: ITS4P d.o.o.
Trajanje projekta: 2017 - 2018