• Slovar sopomenk sodobne slovenščine: od skupnosti za skupnost
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Tip projekta: Ostali nacionalni projekti
Trajanje projekta: 2018 - 2019
  • Opis

Na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani je v soizvedbi Fakultete za računalništvo in informatiko nastal Slovar sopomenk sodobne slovenščine [http://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/]. Gre za najobsežnejšo prosto dostopno avtomatsko generirano spletno zbirko sopomenk za slovenščino, ki uvaja nov tip jezikovnega vira: odzivni slovar. Slednji je v izhodišču pripravljen z naprednimi avtomatskimi metodami, nadaljnji razvoj (urejanje in čiščenje podatkov) pa poteka odprto javnosti in v sodelovanju z zainteresirano uporabniško skupnostjo.

Slovar sopomenk sodobne slovenščine v javnosti še ni poznan, prav tako niso znane prednosti in omejitve odzivnih slovarjev in možnosti za uporabniško vključevanje v razvoj vira. Namen projekta je predstaviti in promovirati našteto v širši javnosti, s posebno mislijo na uporabniške skupine, za katere so informacije o sopomenskosti najbolj dragocene. V širšem smislu želimo s projektom izboljšati zavedanje o vrednosti jezikovnih virov za skupnost in priložnosti, ki jih slednji ponujajo za nadaljnji razvoj jezikovne infrastrukture za slovenščino.

V projektu bodo izvedene promocijske aktivnosti različnih vrst, npr. diseminacijski dogodki in multimedijske izobraževalne vsebine, na osnovi izsledkov naprednega spremljanja uporabniških odzivov in slovarske rabe pa bomo slovar nadgradili z elemente, ki bodo uporabnike dodatno motivirali za rabo vira in raziskovanje sopomenskosti v slovenskem jeziku.