• J6-8256 - Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J6-8256 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2017 - 2020
  • Opis

V projektu »Nova slovnica sodobne slovenščine: viri in metode« želimo raziskati jezikoslovne metodološke temelje za celostne analizo sodobne pisne in govorjene slovenščine. Razvita metodologija in obsežne prosto dostopne korpusne baze podatkov bodo omogočile nove jezikovnotehnološke aplikacije. Analiza predstavlja prvi korak na poti do nove empirično zasnovane korpusne slovnice slovenskega jezika.