• PIRŠ GREGOR - GREGOR PIRŠ - mladi raziskovalec
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( PIRŠ GREGOR )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2016 - 2020
  • Sodelavci na projektu