• ŠIPK 1 - Kriptogram - portal za kriptografijo in računalniško varnost
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 1 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2017 - 2017
  • Opis

Nahajamo se na pragu vsesplošnega komuniciranja in e-trgovanja na Internetu, preko katerega so dostopne številne podatkovne baze. Vlade, industrija ter posamezniki, vsi hranijo informacije v digitalni obliki. Z razvojem telekomunikacij, računalniških omrežij in obdelovanja informacij pa je precej lažje prestreči in spremeniti digitalno informacijo kot pa njenega papirnega predhodnika. Zato so se povečale zahteve po varnosti.

Informacijska in računalniška varnost opisuje vse postopke in sredstva, s katerimi preprečimo nepooblaščeno uporabo digitalnih podatkov ali sistemov. Med preventivnimi ukrepi, ki so na voljo danes, nudi pravilno implementirana in uporabljana kriptografija največjo stopnjo varnosti glede na svojo prilagodljivost digitalnim medijem. To je veda, ki nam ponuja konkretne rešitve za varnost in zaščito na pravkar omenjenih področjih, ter s tem predstavlja osnovo informacijske družbe (cilji: zasebnost, celovitost podatkov, overjanje/podpisovanje, digitalni denar, e-volitve in drugi kriptografski protokoli). Na vseh koncih se pojavljajo aplikacije za pametne telefone, katerih varnost je zasnovana na pametnih karticah. Skupaj predstavljajo takorekoč računalnik v žepu.

Z vsakim dnem bolj občutimo vpliv vsega tega na šolstvo, znanost ter družbo v širšem pomenu. Pa vendar bi bilo lahko rešitev za širšo družbo veliko več. Širjenje znanja skozi igro, ki nakazuje konkretne uporabe, je osrednja tema tega projekta. Prihodnost Slovenije je v družbi znanja, brez katerega ni dobrega razvoja. Namen tega projekta je splošen uvod v moderno kriptografijo, kakor tudi njeno zgodovino ter osvetlitev njenih pomembnejših dosežkov v zadnjem času.

Naštejmo nekaj konkretnih ciljev popularizacije kriptografije še v naslednji obliki:

- analiza in razbijanje enostavnejših šifer

- učenje novih abeced

- skrivanje sporočil v multimedijske datoteke

- določanje kvalitete gesel

- anonimne e-ankete in e-volitve

- časovno žigosanje

  • Logo
Logo