• ŠIPK 1 - Računalniški vid na pametnih telefonih za obogatitev turističnih in izobraževalnih vsebin v lokalnem okolju
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 1 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2017 - 2017
  • Opis

Dandanes smo obdani s preobilico informacij, kar manjšim lokalnim organizacijam, kot so društva ali muzeji, ki se trudijo ohranjati kulturno dediščino, otežuje opravljanje svojega poslanstva. Eden izmed načinov, ki lahko pritegne pozornost, je obogatitev ponudbe z novimi tehnologijami, npr. s sodobnimi aplikacijami za mobilne telefone, ki na intuitiven način obogatijo obisk lokalnih zanimivosti, razstav ali muzejskih zbirk ter poglobijo razumevanje predstavljenih tem. Žal razvoj tovrstnih storitev pogosto predstavlja velik finančni in kadrovski vložek. V okviru projekta bomo zato razvili celovito programsko rešitev za produkcijo in prikaz multimedijskih vsebin, ki se lahko na terenu ali znotraj prostora prikličejo na podlagi slikovne informacije, zajete s pametnim telefonom.

Na projektu sodelujeta Kulturno izobraževalno društvo Teodozij (DT, www.teodozij.info) iz Vrhpolja pri Vipavi ter Tehniški muzej Slovenije (TMS, www.tms.si). DT je prostovoljno in nepridobitno društvo, ki z ljubiteljskim delovanjem na področju kulture, izobraževanja in ohranjanja kulturne dediščine prispeva k bogatenju življenja in razvoju kraja ter širšega okolja. TMS že dlje časa vlaga v obogatitev vsebin muzeja z naprednimi tehnologijami. Z razvitim sistemom bomo obiskovalcem omogočili poglobljeno razumevanje obravnavanih tematik obeh organizacij. Zanimive predstavitve bodo v lokalno okolje pritegnile nove generacije obiskovalcev, kar bo ugodno vplivalo tudi na njegov razvoj.

Reševanje tovrstnih problemov zahteva interdisciplinaren pristop, zato bodo v delo vključeni študenti računalništva, multimedije, arheologije in grafičnega oblikovanja. Samo s sodelovanjem bo namreč mogoče ponuditi svežo paradigmo na področju lokalne turistično-izobraževalne ponudbe. Delo na projektu bo študentom omogočilo razvoj kompetenc in pridobitev praktičnih izkušenj na primeru sodelovanja z organizacijama iz neprofitnega sektorja in s tem povečalo zavedanje o pomembnosti dela v dobrobit lokalne skupnosti.

  • Logo
Logo