• PKP 3 - Video meritve dolžin smučarskih skokov
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 3 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2017 - 2017
  • Opis

V zadnjih letih smo priča razcvetu športa smučarskih skokov v Sloveniji, predvsem na krilih uspehov slovenske moške in ženske reprezentance ter Petra Prevca. Izrazito je povečano zanimanje na primarni ravni, saj v letošnjem leto klubi poročajo o podvojitvi števila članov, predvsem na račun mlajših osnovnošolcev (7-10 let). Posledično naraščajo tudi obremenitve trenerskega kadra, ter organizatorjev in strokovnih delavcev na tekmovanjih, ki se v smučarskih skokih izvajajo tudi v najmlajših kategorijah.

Administrativni del izvedbe manjših tekmovanj je informacijsko relativno dobro pokrit [1], strokovni del pa ne. Na najvišjih tekmovalnih ravneh (svetovni in celinski pokal) imajo strokovni delavci delegati, sodniki in merilci dolžin - zagotovljeno informacijsko podporo, na nižjih pa praktično ničesar. V našem projektu se bomo osredotočili predvsem na podporo merilcem, ki imajo zahtevno, izpostavljeno vlogo ob doskočišču, njihove napake pri meritvah pa pogosto prinašajo slabo voljo med trenerji, starši in gledalci, pa tudi v javnem mnenju.

Cilj projekta je razvoj prototipa sistema za avtomatske video meritve dolžin smučarskih skokov na manjših skakalnicah (do velikosti K=50m), ki bo imel preproste strojne zahteve (en video sistem in prenosni računalnik) in bo omogočal natančne meritve v realnem ali skoraj realnem času (dopustne so zakasnitve 4-6 sekund) [2]. V fazi razvoja bomo sistem vrednotili na treningih smučarskih skokov, kasneje pa tudi na tekmovanjih mlajših kategorij v regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih (pokal Cockta, Alpe-Adria).

  • Logo
Logo