• PKP 3 - Ločevanje odpadkov na mobilni napravi
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 3 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2017 - 2017
  • Opis

V projektu rešujemo problematiko ekološke ozaveščenosti in izobraževanja na področju ločevanja odpadkov, ki ni obvezen del šolskih kurikulumov. Problematiko naslavljamo interdisciplinarno, in sicer z razvojem igre za učenje (m-učenje) z uporabo mobilnih platform (telefoni, tablice) . Ob razvoju želimo poskrbeti tudi za dostopnost aplikacije ranljivi skupini gluhih in naglušnih s prilagoditvijo aplikacijskega vmesnika.

Aktualnost teme izkazujejo smernice Direktorata Evropske komisije za okolje, ki v svojem strateškem načrtu za leta 2016-2020 [1] poudarjajo pomen recikliranja in ponovne uporabe surovin za dobrobit okolja in ekonomije. Med organizacijami, ki v Sloveniji izvajajo ekološko ozaveščanje na tem področju, spada program Ekošola [2], v katerega so vključeni vrtci, šole, šolski centri ter domovi; program pa je namenjen spodbujanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). V Sloveniji je potrebno omeniti tudi delovanje podjetja Snaga, ki z gradivi ozavešča širšo javnost.

V projektu želimo omenjeno problematiko povezati z m-učenjem, ki izhaja iz vse večjega razširjanja mobilnih naprav v svetu in njihove uporabnosti za poučevanje. Sodobni način življenja omogoča in narekuje uporabo netradicionalnih učnih okolij; tudi razvoj na Evropski ravni (Horizon 2020), opredeljuje aplikacije mobilnih tehnologij kot pomemben dejavnik za razvoj novih oblik učenja in pridobivanja znanja.

Z opisanim namenom želimo v projektu združiti sodelovanje študentov z računalniškim podjetjem Celtra kot koordinatorjem razvoja aplikacije in z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije kot usmerjevalcem razvoja dodatnih funkcionalnosti vmesnika predlagane igre. Sodelovanje bo omogočilo študentom uporabiti znanje razvoja mobilnih računalniških aplikacij za razvoj koristne in dostopne aplikacije za m-učenje.

  • Logo
Logo