• Izdelava tehnične specifikacije za Nacionalni center za upravljanje prometa
Naročnik: DRI upravljenje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Trajanje projekta: 2016 - 2018