• Sofinanciranje delovnega mesta #1 - KC CLASS in OPCOMM
Naročnik: Mega M d.o.o.
Trajanje projekta: 2010 - 2013
  • Sodelavci na projektu