• Sofinanciranje delovnega mesta #2 - KC CLASS in OPCOMM
Naročnik: Miel d.o.o.
Trajanje projekta: 2010 - 2012