• Razvoj programske opreme
Naročnik: CBSR d.o.o.
Trajanje projekta: 2013 - 2014