• Raziskovalno-razvojne storitve
Naročnik: RC IKT d.o.o.
Trajanje projekta: 2011 - 2012