• Strateško in razvojno sodelovanje
Naročnik: Fakulteta za elektrotehniko
Trajanje projekta: 2012 - 2013