• Sofinanciranje aplikativnega projekta L1-7542
Naročnik: Garex Adria, napredne informacijske storitve, d.o.o.
Trajanje projekta: 2016 - 2019