• BI-RS/16-17-052 - Avtomatsko zaznavanje in lokalizacija ishemij z uporabo algoritmov podatkovnega rudarjenja
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( BI-RS/16-17-052 )
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2016 - 2017
  • Opis

Ishemična bolezen srca (tudi koronarna srčna bolezen) se pogosto konča s srčno¬mišičnim infarktom in je po vsem svetu eden najpogostejših vzrokov smrti. Ishemijo, ki pomeni nezadostno preskrbo tkiv s krvjo, večinoma povzročajo bolezni ožilja, kar povzroča poškodbe in odmiranje prizadetega tkiva. Sodobni, izpopolnjeni pristopi k modeliranju ishemij z metodo končnih elementov (FEM) zaenkrat še niso primerni za urgentne situacije, kot je npr. takojšnje ukrepanje v primeru ishemije, saj zahtevajo poznavanje specifičnosti anatomije posameznika, ki zahteva natančne in časovno dolgotrajne meritve. Razvili bomo dvostopenjsko rešitev, ki se elegantno izogne tem težavam: 1.izdelava velike virtualne podatkovne baze FEM modelov, 2. zaznavanje ishemičnih utripov in napovedovanje ishemij s pomočjo zgrajene baze in podatkovnega rudarjenja. Končna rešitev bo izbrala takšne klasifikatorje, ki dobro napovedujejo ishemične utripe na podlagi potencialov, izmerjenih na površini telesa (torej ECG), kar bo omogočilo hitro prepoznavanje ishemij tudi v urgentnih situacijah. Če bo v prvi fazi določen ECG razvrščen v kategorijo ishemičnih, bo na njem uporabljen še drugostopenjski klasifikator, ki bo napovedoval lokacijo ishemičnega področja.