• Inteligentne računalniške metode za izboljšanje zaznavanja, analize in razlage kognitivnih motenj obnašanja pri človeku
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2016 - 2017
  • Opis

Tema projekta je razvoj inteligentnega sistema za zaznavanje človeških kognitivnih motenj in motenj obnašanja. Primer le-teh je demenca - izguba intelektualnih funkcij, ki jo spremljajo motnje osebnosti (njena najbolj znana oblika je Alzheimerjeva bolezen), vsi ti pojavi pa vplivajo na znižanje ravni človekovega strokovnega in zasebnega življenja. Podatki o demenci obsegajo slike, zvoke, časovna zaporedja meritev in besedilne dokumente, njihova analiza pa zahteva uporabo sodobnih metod za analizo podatkov. Pričakovani rezultati projekta obsegajo prototip napovednega sistema, ki ga je možno uporabiti za analizo družine bolezni (kot so ishemična bolezen možganov, otekanje možganov, možganski tumorji in nevrodegenerativne bolezni), testirati prototip na podatkih Nevrološkega (Novi Sad) in Onkološkega inštituta (Ljubljana).