• BI-HR/23-24-049 - Avtomatska identifikacija semantičnih relacij v figurativnem kontekstu v hrvaščini in slovenščini
Naročnik: ( BI-HR/23-24-049 )
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2023 - 2025
  • Opis

Področje umetne inteligence je v zadnjih letih doseglo izjemen napredek, ki se kaže v zelo uspešnih aplikacijah na področju inteligentnega iskanja, obdelave naravnega jezika in prepoznavanja slik. Na področju razumevanja naravnega jezika je bilo doseženih več prelomnih dosežkov, kot so strojno prevajanje, prepoznavanje in generiranje govora, semantično iskanje, samodejno povzemanje itd. Za nadaljnji napredek na tem področju je treba sedanje, izključno podatkovne pristope, dopolniti z dodatnimi viri znanja, kot je npr. jezikovni, kar je tema tega projekta. Sodelujoči raziskovalni skupini v projekt prinašata komplementarno ekspertizo s področja umetne inteligence (slovenski partner) in jezikoslovja (hrvaški partner). Projekt bo izboljšal trenutno najuspešnejše metode za avtomatsko prepoznavanje semantičnih odnosov v figurativnem kontekstu in razvite tehnike uporabil na hrvaškem in slovenskem jeziku, ki spadata med jezike z malo viri. Delo bo privedlo do kakovostnih znanstvenih rezultatov in pomembnih ter praktično uporabnih prispevkov k razumevanju naravnega jezika v slovenščini in hrvaščini. Napredek pričakujemo pri nalogah, kot so razdvoumljanje pomenov besed, luščenje relacij in označevanje udeleženskih vlog.