• BI-BA/21-23-033 - MLECO - Strojno učenje v robnem računalništvu
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( BI-BA/21-23-033 )
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2021 - 2023