• Podpora izvedbi na projektu DE4A na področju semantične interoperabilnosti
Naročnik: Ministrstvo za javno upravo
Trajanje projekta: 2021 - 2022