• Svetovalna pogodba
Naročnik: Montai Health, Inc.
Trajanje projekta: 2021 - 2021